سلام . پدربزرگ از نوه ارث میبره؟

1 پاسخ مشاورین

  • برای اینکه نوه از پدر بزرگ و یا مادربزرگ خود ارث ببرد شرایطی وجود دارد
    یکی از مهم ترین شرطها که فرزند مستقیم پدربزرگ یا مادربزرگ، نباید در هنگام فوت آنها زنده باشد. مقدار سهم الارث نوه از مشترک و اموال به جامانده از اجدادش بر حسب سهم الارث پدر یا مادر او مشخص میشود. لیکن، سهم الارث نوه پسری، از ارثیه اجداد، دو برابر سهم الارث نوه دختری میباشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *